Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-201-2012, Höstråg. Sort*behandling., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-201-2012: F örsöksnummer: MB-317-2011, ADB 07BJ08, skörd 2012
Försöksvärd: Fredrik Sassner , Sassarps gård , 240 33 Löberöd
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått: 25/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201-2012: F örsöksnummer: MC-318-2011, ADB 07BJ09, skörd 2012
Försöksvärd: Mats Ingvarsson , G. Hemmesdyngevägen 4 , 231 79 Smygehamn
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått: 24/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201-2012: F örsöksnummer: LA-76-2011, ADB 07BJ07, skörd 2012
Försöksvärd: Sixten Johnsson , Nymö Norregård, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-09-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-201-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan