Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-212-2012, Rågvete. Sort*behandling., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-212-2012: F örsöksnummer: MB-319-2011, ADB 07BJ61, skörd 2012
Försöksvärd: Olstorps Lantbruks AB , Norrto 3229 , 242 93 Hörby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått: 22/9.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Fältkort Ändrat fältkort.
  Försök till L7-212-2012: F örsöksnummer: MC-320-2011, ADB 07BJ62, skörd 2012
Försöksvärd: Christer Andersson , Ängamöllan , 274 92 Skurup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått: 12/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212-2012: F örsöksnummer: LA-80-2011, ADB 07BJ60, skörd 2012
Försöksvärd: Ola Lindvall , Sörbytorp 1225, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-09-17
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-212-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan