Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-109, Fusariumtest, med 1 st. försök
Syftet med planen: Fusariumtest
Kommentarer:
  Försök till R7-109: F örsöksnummer: 340/11, ADB 07BJ80, skörd 2012
Försöksvärd: HS-Malmöhus , Borgebygård , Borgebygård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 26/9
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT R7-109
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan