Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2287-1.2012, Kvävebehov i höstkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till M3-2287-1.2012: F örsöksnummer: LC-427-2011, ADB 03P008, skörd 2012
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Ga. Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: sådd: 2011-08-23
Försöksgödsling enligt plan: 2011-09-01
KASSERAT
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till M3-2287-1.2012: F örsöksnummer: 330/11, ADB 03P009, skörd 2012
Försöksvärd: Bertil Nilsson , Nybo Tirup , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enligt plan höst 4/10-11.
Försöksgödsling enligt plan vår tidigt 7/3-12.
Försöksgödsling enl. plan vår normal 17/4.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2287-1.2012: F örsöksnummer: 331/11, ADB 03P010, skörd 2012
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Stora Uppåkra, 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enligt plan tidp 1 14/10-11
Försöksgödsling enligt plan tidp 2 15/3-12
Försöksgödsling enligt plan tidp 3 17/4.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2287-1.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan