Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450-2012, Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2450-2012: F örsöksnummer: SKÅ-333-2011, ADB 05B132, skörd 2012
Försöksvärd: Emil Sällvik , Södergård , Trulstorpsvägen 11, 245 92 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Tidpunkt 1 beh: 5/11.
Tidpunkt 2 beh: 14/10.
Tidpunkt 3 beh: 21/10

FÖRSÖKET ÄR KASSERAT PGA UTVINTRING!!
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450-2012: F örsöksnummer: LC-430-2011, ADB 05B133, skörd 2012
Försöksvärd: Ulf Weifelt , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2011-10-03
Behandling 1 enligt plan:2011-10-14
Behandling 2 enligt plan: 2011-10-23
Behandling 3 enligt plan: 2012-03-26
KASSERAT
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450-2012: F örsöksnummer: LC-429-2011, ADB 05B131, skörd 2012
Försöksvärd: Nils-Olof Bergholtz , Ängeltofta Gård, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2011-10-03
Behandling 1 enligt plan:2011-10-14
Behandling 2 enligt plan: 2011-10-23
Behandling enligt plan 3: 2012-03-26
KASSERAT
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2450-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan