Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-3024, Örtogräs, med 1 st. försök
Syftet med planen: Örtogräs, speciellt vallmo i höstvete, höst och vår
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L5-3024: F örsöksnummer: 335/11, ADB 05B142, skörd 2012
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen:14/10.
Vårbehandling tillv. början:20/4.
Vårbehandling led C: 0,5 Mustang Forte 23/4.
Vårbehandling led E: 8/5.
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-3024
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan