Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021.2012, Örtogräs i höstvete, höst och vår , med 2 st. försök
Syftet med planen: Örtogräs i höstvete, höst och vår
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L5-3021.2012: F örsöksnummer: 334/11, ADB 05B135, skörd 2012
Försöksvärd: Jeppe Mårtensson , Hviderups gods , Hviderupsgods 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Ogräsbeh 1: 14/10
OBS! Försöket kasserat p.g.a utvintring.
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till L5-3021.2012: F örsöksnummer: LB-262-2011, ADB 05B134, skörd 2012
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2011-10-14
Ogräs 2: 2012-04-12
Ogräs 2 led C: 2012-04-23
Ogräs 3: 2012-05-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-3021.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan