Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2428.2012, Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen: Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår
Kommentarer:
  Försök till L5-2428.2012: F örsöksnummer: 332/11, ADB 05B129, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , Borgeby slottsväg 11 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Höstbehandlingen utförd 7/11.
Vårbehandlingen utförd 13/4.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2428.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan