Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-2012, Reducerad jordbearbetning., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L2-4048-2012: F örsöksnummer: MA-404-2003, ADB 02P061, skörd 2012
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården , 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gröda 2012: Vitklöver
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Nytt fältkort anpassat för vitklöver.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-2012: F örsöksnummer: MB-320-1994, ADB 02P062, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-2012: F örsöksnummer: LB-248-1994.2012, ADB 02P063, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2011-09-29
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan