Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1020, Gulrostbekämpning i höstvete, med 2 st. försök
Syftet med planen: Gulrostbekämpning i höstvete
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-1020: F örsöksnummer: 349/11, ADB 152325, skörd 2012
Försöksvärd: Håkan Palmkvist , Bygården Alstad
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Höstbehandling enl.plan:21/11.
Första vårbehandling:2/5.
Andra vårbehandling:18/5.
Tredje vårbehandling: 11/6.
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1020: F örsöksnummer: 350/11, ADB L15-1020, skörd 2012
Försöksvärd: Henrik Malm , Steglarp 12, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Höstbehandling enl. plan:21/11.
Första vårbehandling:2/5.
Andra vårbehandling: 18/5.
Tredja vårbehandling utförd: 11/6.
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L15-1020
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan