Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-1010.2012, Organiska gödselmedel till Höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till M3-1010.2012: F örsöksnummer: LB-205-2012, ADB 152326, skörd 2012
Försöksvärd: Ola Reslow , Gislöv Axlabjer, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Grundgiva PK11-21: 2012-03-16
Gödsling 1: 2012-03-21
Gödsling 2: 2012-04-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-1010.2012: F örsöksnummer: 501/12, ADB 152327, skörd 2012
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enl. plan: 21/3.
Försöksgödsling enl. plan: 23/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-1010.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan