Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: D3-2289-12, Optimal kvävegödsling på våren till höstraps., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till D3-2289-12: F örsöksnummer: LB-201-2012, ADB PA2302, skörd 2012
Försöksvärd: Bengt-Erik Persson , Raftasten 4624, 27635 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1: 2012-03-13
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till D3-2289-12: F örsöksnummer: LB-202-2012, ADB PA2303, skörd 2012
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2012-03-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till D3-2289-12: F örsöksnummer: LB-203-2012, ADB PA2304, skörd 2012
Försöksvärd: Tosterups Gård AB , Tosterup, 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2012-03-14
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till D3-2289-12: F örsöksnummer: LB-204-2012, ADB PA2305, skörd 2012
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2012-03-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT D3-2289-12
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan