Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-309-2012, Fusariumtest vårsäd., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-309-2012: F örsöksnummer: 520/12, ADB 07C209, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 28/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R7-309-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan