Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-501.2012, Sort * behandling havre, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-501.2012: F örsöksnummer: LB-210-2012, ADB 07C137, skörd 2012
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2012-03-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2012: F örsöksnummer: LC-405-2012, ADB 07C133, skörd 2012
Försöksvärd: Ulf Wejfelt , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2012-04-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-501.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan