Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO5-1180.2012, Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO5-1180.2012: F örsöksnummer: LB-207-2012, ADB 152328, skörd 2012
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2012-03-14
Ogräs 2: 2012-04-03
Ogräs 3: 2012-04-03
Ogräs 4: 2012-04-15
Ogräs 5: 2012-05-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO5-1180.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan