Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4001-2012, Betning mot flygsot och kornets bladfläcksjuka i vårkorn., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-4001-2012: F örsöksnummer: 554/12, ADB 152334, skörd 2012
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps egendom , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 16/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4001-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan