Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-301-2012, Sort * behandling vårvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-301-2012: F örsöksnummer: LA-7-2012, ADB 07C149, skörd 2012
Försöksvärd: Br. Jönsson , Eskilstorps gård, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-03-31
Gödsling: 2012-03-31
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-301-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan