Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R3-1037, Markkemiska studier - kalktillstånd, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R3-1037: F örsöksnummer: K-38-1983, ADB 03P048, skörd 2012
Försöksvärd: Jörgen Olsson , Stora Värta, 370 24 Nättraby
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R3-1037
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan