Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R4-9902.2012, Kvickrot - tid för stubbearbetning, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R4-9902.2012: F örsöksnummer: LA-9-2012, ADB GB0069, skörd 2012
Försöksvärd: Glenn Oredsson , Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-09-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R4-9902.2012: F örsöksnummer: LA-14-2011, ADB GB0063, skörd 2012
Försöksvärd: Glenn Oredsson , Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-03-30
Gödsling: 2012-03-29
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R4-9902.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan