Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-309.2012, Fusariumtest, vårsäd, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-309.2012: F örsöksnummer: LA-14-2012, ADB 07C210, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Grundgödsling: 2012-03-27
Sådd: 2012-03-028
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-309.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan