Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-8450-2012, Bekämpning av gråmögel i höstraps., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-8450-2012: F örsöksnummer: 568/12, ADB 152351, skörd 2012
Försöksvärd: Christian Radby , Raby gård , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling: 20/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Behandlingsjournal TP2
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8450-2012: F örsöksnummer: 569/12, ADB 152352, skörd 2012
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 2605 , 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling utförd: 20/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Beh journal TP2
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-8450-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan