Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4510-2012, Svampbekämpning i höstkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-4510-2012: F örsöksnummer: 565/12, ADB 152347, skörd 2012
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Stora Uppåkra , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling utförd: 24/4.
Andra behandling utförd: 15/5.
Tredje behandling utförd: 24/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4510-2012: F örsöksnummer: 566/12, ADB 152348, skörd 2012
Försöksvärd: Jennyhill AB , Jennyhill , 271 98 Ystad
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd: 24/4.
Andra behandlingen utförd: 15/5.
Tredje behandlingen utförd: 24/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4510-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan