Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2426-2012, Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L5-2426-2012: F örsöksnummer: 543/12, ADB 05B150, skörd 2012
Försöksvärd: Jan Alwén , Torsjö 348A , 274 93 Skurup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling tidp. 1-3 utförd 27/4.
Behandling tidp. 4-5 utförd 8/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2426-2012: F örsöksnummer: LA-28-2012, ADB 05B152, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enligt plan 1 & 2: 2012-04-11
Behandling enligt plan 3 & 4: 2012-04-19
Behandling enligt plan 5: 2012-04-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2426-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan