Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-8440.2012, Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-8440.2012: F örsöksnummer: 587/12, ADB 152355, skörd 2012
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 2605, 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till föröket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Beh journal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2012: F örsöksnummer: 586/12, ADB 152354, skörd 2012
Försöksvärd: Christian Radby , Radby gård, 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till föröket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Beh journal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2012: F örsöksnummer: LB-227-2012, ADB 152353, skörd 2012
Försöksvärd: Per Andersson , Vallagården, 276 56 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2012-05-18
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-8440.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan