Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-7112.2012, Matpotatis, sortförsök ekologiskt odlat, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-7112.2012: F örsöksnummer: LA-30-2012, ADB 07A680, skörd 2012
Försöksvärd: Björkhaga Jordbruks AB , Pl 3295, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2012-04-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R7-7112.2012: F örsöksnummer: LA-31-2012, ADB 07A681, skörd 2012
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sätttning: 2012-04-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-7112.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan