Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2440.2012, Bekämpning av hönshirs och örtogräs i vårvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2440.2012: F örsöksnummer: LA-47-2012, ADB 152375, skörd 2012
Försöksvärd: Lennart Nilsson , Ängdalavägen 140, 291 93 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2012-05-13
KASSSERAT
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-2440.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan