Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-402.2012, Örtogräs, speciellt näva i vårkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L5-402.2012: F örsöksnummer: LB-225-2012, ADB 05B168, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2012-05-07
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-402.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan