Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-1050-2012, Strategi mot Septoria Tritici, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L9-1050-2012: F örsöksnummer: LB-228-2012, ADB 152389, skörd 2012
Försöksvärd: Christer Herrström , Tjustorp 1661, 273 98 Smedstorp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2012-05-02
Växtskydd 2: 2012-05-25
Växtskydd 3: 2012-06-09
Växtskydd 4: 2012-06-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-1050-2012: F örsöksnummer: 577/12, ADB 152390, skörd 2012
Försöksvärd: Nils Lundberg , Tingaröds boställe , 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 18/5.
Andra beh. utförd:31/5.
Tredje beh. utförd: 12/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-1050-2012: F örsöksnummer: 580/12, ADB 152391, skörd 2012
Försöksvärd: Erland Nilsson , Tirupsgården 2620 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 24/5.
Andra beh. utförd: 31/5.
Tredje beh. utförd: 12/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta karta till försöket
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-1050-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan