Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L13-5050, Havrebladlöss i havre, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L13-5050: F örsöksnummer: 597/12, ADB 152422, skörd 2012
Försöksvärd: Bo Kvarnerup , Södra kyrkogatan 10 , 262 32 Ängelholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Insektsräkningar.
<< SLUT L13-5050
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan