Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L13-4050, Havrebladlöss i vårkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L13-4050: F örsöksnummer: 602/12, ADB 152417, skörd 2012
Försöksvärd: Per-Axel Persson , Stävie mölleväg 90, 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd: 5/6.
Andra beh. utförd: 13/6.
  Försöksplan Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Insektsräkningar.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Insektsräkningar.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L13-4050
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan