Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-730.2012, Kalimugödsling till ensilagemajs., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L6-730.2012: F örsöksnummer: LA-24-2012, ADB 063248, skörd 2012
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-04-30
Gödsling: 2012-04-25
Behandling enligt plan: 2012-05-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-730.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan