Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-7101, Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-7101: F örsöksnummer: 592/12, ADB 152426, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby slottsväg 11, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd: 15/6.
Andra beh. utförd: 20/6.
Tredje beh. utförd: 26/6.
Behandling T1 utförd 28/6.
Uppdaterade behandlingar
se beh. journal
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Slutlig sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-7101: F örsöksnummer: LA-23-2012, ADB 152425, skörd 2012
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslunda Gård, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättid: 2012-05-14
Sprutat enligt plan: 2012-06-18, 2012-06-22, 2012-06-28, 2012-07-03, 2012-07-05, 2012-07-07, 2012-07-11, 2012-07-12, 2012-07-17, 2012-07-18, 2012-07-22, 2012-07-25, 2012-07-28, 2012-08-01, 2012-08-05,2012-08-06, 2012-08-08, 2012-08-11, 2012-08-15, 2012-08-16, 2012-08-21, 2012-08-26, 2012-08-28, 2012-08-31, 2012-09-03, 2012-09-05, 2012-09-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-7101
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan