Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-4040-2012, Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L9-4040-2012: F örsöksnummer: 596/12, ADB 152411, skörd 2012
Försöksvärd: Klas Andersson , Ö.väelinge 41, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlingen utförd: 7/6.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-4040-2012: F örsöksnummer: 603/12, ADB 152412, skörd 2012
Försöksvärd: Verntoftagård , Källstorps v 74, 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlingen utförd:7/6.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-4040-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan