Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L4-1100.2012, Etablering av cikoria i vårsäd, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L4-1100.2012: F örsöksnummer: A-8-2012, ADB HL4262, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L4-1100.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan