Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-6050A-2012, Strategi för svampbekämpning i åkerböna., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-6050A-2012: F örsöksnummer: 609/12, ADB 152434, skörd 2012
Försöksvärd: Anders Wijk , Magnerupsvägen 21 , 254 77 Fleninge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd: 18/6.
Andra beh. utförd: 28/6.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta tll försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-6050A-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan