Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R3-9001-5, Bördighetsförsök., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R3-9001-5: F örsöksnummer: 1/57, ADB 03P063, skörd 2012
Försöksvärd: RO Jordbruks AB , Fjärdingslövsgården , 231 95 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Försök till R3-9001-5: F örsöksnummer: 2/57, ADB 03P065, skörd 2012
Försöksvärd: Bengt Björkman , Vårbacka, Orups gård , 247 97 Flyinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fälkort.
  Försök till R3-9001-5: F örsöksnummer: 4/2010, ADB 03P067, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Försök till R3-9001-5: F örsöksnummer: 6/57, ADB 03P071, skörd 2012
Försöksvärd: Karin Wredström , Ekebo 191 , 260 30 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT R3-9001-5
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan