Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R3-9001-6, Bördighetsförsök., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R3-9001-6: F örsöksnummer: M-1/57, ADB 03P064, skörd 2012
Försöksvärd: RO Jordbruks AB , Fjärdingslövsgården , 231 95 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Försök till R3-9001-6: F örsöksnummer: M-2/57, ADB 03P066, skörd 2012
Försöksvärd: Bengt Björkman , Vårbacka, Orups gård , 247 97 Flyinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Försök till R3-9001-6: F örsöksnummer: M-4/2010, ADB 03P068, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Försök till R3-9001-6: F örsöksnummer: M-6/57, ADB 03P072, skörd 2012
Försöksvärd: Karin Wredström , Ekebo 191 , 230 40 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT R3-9001-6
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan