Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021-2014, Örtogräs i höstvete, höst och vår., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L5-3021-2014: F örsöksnummer: M-334-2013, ADB 05B266, skörd 2014
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 15/10.
Vårbehandling 10/4.
Vårbehandling St 30 22/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med vårbehandlingar.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Försök till L5-3021-2014: F örsöksnummer: LB-282-2013, ADB <05B265, skörd 2014
Försöksvärd: HS Kristianstad , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling T1:2013-10-15
Behandling tillv start:2014-03-24 enl plan
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Övrigt Sprutjournal
<< SLUT L5-3021-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan