Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1050.2014, Strategi mot Septoria tritici, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L9-1050.2014: F örsöksnummer: LB-234-2014, ADB 152621, skörd 2014
Försöksvärd: Tosterups Gård AB , Tosterups Gård
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling T1 enl plan: 2014-05-16
sprutat T2: 2014-06-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-1050.2014: F örsöksnummer: M-593-2014, ADB 152622, skörd 2014
Försöksvärd: Hans Gunnarsson , Kattarps bost. 255 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. enl. plan St39: 22/5.
Beh enl. plan St.51:30/5.
Beh. enl. plan St.59:7/6.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-1050.2014: F örsöksnummer: M-594-2014, ADB 152623, skörd 2014
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling DC37: 20/5.
Behandling led 2 DC 53:2/6.
Behandling DC61: 10/6.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-1050.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan