Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-7101.2014, Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L15-7101.2014: F örsöksnummer: LA-61-2014, ADB 152642, skörd 2014
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslunda Gård, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättdatum: 2014-05-13
Behandling 1: 2014-06-20
Behandling 2: 2014-06-25
Behandling 3: 2014-06-30
Behandling 4: 2014-07-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-7101.2014: F örsöksnummer: 648-2014, ADB 152644, skörd 2014
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sättning: 21/5.
Tidiga angrepp.Första behandling T1 utförd 19/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal, behandling 2014-07-02
  Mätning (gradering, skörd etc.) Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal 31/7.
  Övrigt Behandlingsjournal 5/8.
  Övrigt Behandlingsjournal 6/8.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Behandlingsjournal 25/8.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Behandlingsjournal 1/9.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-7101.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan