Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23.2015, Sort x behandling Höstraps, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till OS7-23.2015: F örsöksnummer: LA-69-2014, ADB 07A845, skörd 2015
Försöksvärd: Isbygårds Lantbruks AB , Isgrannatorpsvägen 134, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS7-23.2015: F örsöksnummer: MC-302-2014, ADB 07A847, skörd 2015
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd:26/8.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-23.2015: F örsöksnummer: LB-245-2014, ADB 07A846, skörd 2015
Försöksvärd: Bollerup ,
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Grundgödsling: 2014-08-15
Sådd: 2014-08-16
Behandling enligt plan: 2015-05-15 block 3 & 4
  Karta karta
  Fältkort fältkort
<< SLUT OS7-23.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan