Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-21.2015, Höstraps. Sort + behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till OS7-21.2015: F örsöksnummer: LB-244-2014, ADB 07A829, skörd 2015
Försöksvärd: Gärsnäsgården AB , Gärsnäsgården
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd enl plan: 2014-08-13
  Karta karta
  Fältkort fältkort
  Försök till OS7-21.2015: F örsöksnummer: MB-301-2014, ADB 07A830, skörd 2015
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, Tågarpsvägen 143 , 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 15/8.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-21.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan