Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-25X.2015, Höstraps. Sortförsök resistens mot klumprotsjuka, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till OS7-25X.2015: F örsöksnummer: LB-250-2014, ADB 07A862, skörd 2015
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut ,
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödslat och Sått enl plan:2014-08-27, 28
  Fältkort fältkort
  Karta karta
<< SLUT OS7-25X.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan