Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-24.2015, Höstraps. Sort x Behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till OS7-24.2015: F örsöksnummer: LB-246-2014, ADB 07A854, skörd 2015
Försöksvärd: Eriksfält , Eriksfältsvägen 131 27176 LÖDERUP
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling enligt plan: 2014-08-01 och 2014-08-26
Sådd enl plan: 2014-08-28
Behandling enligt plan: 2015-05-15
  Karta karta
  Fältkort fältlort
  Försök till OS7-24.2015: F örsöksnummer: MB-311-2014, ADB 07A858, skörd 2015
Försöksvärd: Olof Larsson , Västra Strö 4302 , 241 92 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 29/8.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort samt rutfördelning
  Försök till OS7-24.2015: F örsöksnummer: MB-303-2014, ADB 07A855, skörd 2015
Försöksvärd: Hans & Bertil Odell , Vanninge gård , 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd:26/8.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-24.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan