Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010-2015, Örtogräsbekämpning i höstraps-plogfritt., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-8010-2015: F örsöksnummer: M-305-2014, ADB 05B310, skörd 2015
Försöksvärd: Kristian Nilsson , Lundaslättens Drift AB , 224 78 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat enligt plan: Efter sådd 22/8. Stadie 10 behandlat 29/8.
  Fältkort Fältkort med Mätparametrar.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Behandlingsjournal, slutlig.
<< SLUT L5-8010-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan