Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-25.2015, Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till OS7-25.2015: F örsöksnummer: LB-247-2014, ADB 07A859, skörd 2015
Försöksvärd: Thomas Persson , Nöbbelöv 61 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2014-08-20
  Fältkort Fältkort
  Karta karta
  Försök till OS7-25.2015: F örsöksnummer: M-308-2014, ADB 07A861, skörd 2015
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/8.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-25.2015: F örsöksnummer: MA-304-2014, ADB 07A860, skörd 2015
Försöksvärd: Boserups gods AB , Boserupsvägen 31 , 267 71 Billesholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 16/8.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-25.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan