Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010.2015, Ogräsbekämpning i höstraps, plöjt, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L5-8010.2015: F örsöksnummer: LB-248-2014, ADB 05B308, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sprutat T1: 140828
Sprutat T2: 140903
Sprutat T3:140917
Sprutat T4:2015-03-18
Sprutat T5: 2015-04-20<
Sprutat T6:2015-05-18
  Karta karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L5-8010.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan