Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-215.2015, Höstkorn. Sort * behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-215.2015: F örsöksnummer: LC-409, ADB 07BL39, skörd 2015
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2014-08-29
Grundgödsling: 2014-08-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-215.2015: F örsöksnummer: MB-312-2014, ADB 07BL40, skörd 2015
Försöksvärd: Staffan Dromberg , St. Uppåkra 8 , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 17/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-215.2015: F örsöksnummer: MC-313-2014, ADB 07BL45, skörd 2015
Försöksvärd: Hans & Bertil Odell , Vanninge gård , 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 19/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-215.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan