Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9011.2015, Ettårigt systemförsök med höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till LS3-9011.2015: F örsöksnummer: LB-243-2014, ADB 03T002, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård 27637 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: sådd: 2014-09-16
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011.2015: F örsöksnummer: M-319-2014, ADB 03T003, skörd 2015
Försöksvärd: Johan Wadborg , Hällebovägen 119 , 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 20/9.Samt gödsling.
Planttäthet 17/11.
Tidig vårgödsling tidp. 2: 9/3.
Gödsling tidp. 3 utförd 20/4.
Svamp/Moddus behandling enl. plan 16/5.
Tidp.3, svampbeh.enl. plan 26/5.
Gödsling enl. plan 3/6.
Svampbeh. enl. plan 17/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011.2015: F örsöksnummer: M-320-2014, ADB 03T004, skörd 2015
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 73 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 20/9, samt gödsling.
Planttäthet höst 11/11.
Tidig vårgödsling (2):11/3.
Gödsling huvudgiva 21/4.
Svamp/Moddus behandling enl. plan 12/5.
Svampbeh. i DC37 enl. plan 29/5.
Gödsling enl. plan 3/6.
Svampbeh. enl. plan 17/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9011.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan