Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-1010.2015, Sortanpassad gödsling till ABSOLUT VETE., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L7-1010.2015: F örsöksnummer: M-314-2014, ADB 152700, skörd 2015
Försöksvärd: Claes Svensson , Gislövgårdsvägen 175 , 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 19/9.
Gödsling tidigt 16/3.
Gödsling DC 27 21/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-1010.2015: F örsöksnummer: LB-270-2014, ADB 152701, skörd 2015
Försöksvärd: Bollerup ,
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 140923
18/3 lagt gödning "tidig vår"
17/4 hela försöket PK-gödslat med rampspridare
20/4 lagt gödning "veten ca 10 cm"
  Karta karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L7-1010.2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan